Word lid

Enthousiast geworden na het lezen van deze website?

Je bent van harte welkom!

Wat verwachten we van onze leden?

Allereerst natuurlijk dat je kunt zingen! Daarnaast dat je zoveel mogelijk aanwezig bent op de repetities en dat je je inzet om de nummers uit het hoofd te leren. Het is ook belangrijk dat je meedoet aan de optredens door het jaar heen en dat je enthousiast meehelpt en organiseert binnen de vereniging. Dit alles bevordert de zangkwaliteit en het zangplezier. Voor zowel onze leden als voor het publiek!

Wij vinden het belangrijk om de zangkwaliteit op niveau te houden. Uiteraard hoef je geen professioneel zanger of zangeres te zijn, wel moet je toonvast zijn en een muzikaal gehoor hebben. De leeftijdsgrens ligt tussen 18 en 55 jaar.

Stemtest:

Nieuwe leden wordt gevraagd een stemtest te doen, deze wordt afgenomen door de dirigent. De test bestaat uit het zingen van een aantal toonladders, om vast te stellen bij welke stemgroep je hoort (sopraan/mezzo/tenor/bas of alt) Daarnaast wordt gevraagd om een keuze te maken uit een 3-tal liedjes waaruit een deel moet worden voorgezongen. Daarbij wordt gelet op intonatie, tekstbeleving en uitstraling. Tekst en muziek(mp3) van het gekozen lied ontvang je –per mail- minimaal een week van te voren van het secretariaat. In dezelfde mail wordt een datum gepland voor deze stemtest.

Toelating

Na de stemtest hoor je meteen bij welke stemgroep je hoort, vervolgens wordt op basis van behoefte binnen de stemgroepen bepaald of je lid kunt worden. Voorrang hebben degenen die op het moment van aanmelding 40 jaar of jonger zijn. Als je gehoord hebt dat je lid kunt worden, mag je nog 2 repetities meedoen voordat je lidmaatschap definitief wordt.

Contributie:

De contributie voor het lidmaatschap van het Eelder Bloemenkoor bedraagt  € 130,00 per jaar, waarvoor je een automatische incasso tekent. De contributie wordt in 3 termijnen geïncasseerd.

Lid worden?

Vul dan het aanmeldingsformulier in, en verstuur deze. Je ontvangt dan een uitnodiging om een repetitie bij te wonen, vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de stemtest, waarna je nog twee repetities vrijblijvend mee kunt repeteren voor je definitief lid wordt.